Voorbereiding op de eerstvolgende raadsagendapunten, zie hiervoor de website van de gemeente DijkenWaard