Deze afdeling is nieuw voor GroenLinks en haar stemmers, want door de gemeentelijke herindeling van de gemeentes Langedijk en Heerhugowaard op 1 januari 2022 hebben de afdelingen Langedijk en Heerhugowaard besloten om samen verder te gaan.
Zij vormen samen de nieuwe GroenLinks afdeling genaamd Dijk en Waard
De afdeling is er voor iedereen, die graag andere GroenLinksers wil ontmoeten en mee wil denken of doen met GroenLinks. De afdeling richt zich natuurlijk vooral op de lokale gemeentepolitiek, maar kan ook zeker een startplek zijn voor wie in de provinciale of landelijke politiek haar of zijn weg wilt vinden. De afdeling kent een afdelingsbestuur, een campagneteam en terugkomende Huis aan Huis acties. Hiernaast zijn er diverse mogelijkheden om je voor korte of langere termijn in te zetten voor de afdeling.
Neem hiervoor contact op met het bestuur.

Langedijk is een gemeente, die uit 7 dorpen bestaat. Ze ligt tussen Alkmaar en Schagen. Pal ten oosten van Langedijk ligt Heerhugowaard. In feite ligt de bebouwing van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk tegen elkaar aan. Daardoor liggen de winkel-, sport-, en uitgaansmogelijkheden op korte  afstand. Langedijk was per 1 augustus 1941 gevormd door samenvoeging van de gemeenten Broek op Langedijk, Noord-Scharwoude, Oudkarspel en Zuid-Scharwoude. In 1990 kwam het grootste gedeelte van Sint Pancras en een gedeelte van Koedijk bij Langedijk.

Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). 't Kruis groeide door uitbreiding in de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer aan bij Heerhugowaard. De Noord is voor een groot gedeelte nog een losliggend dorp, alleen het zuiden is opgegaan in Heerhugowaard. Het dorp Veenhuizen en andere buurtschappen, zoals Butterhuizen, zijn opgenomen in Heerhugowaard. Nu vormen Langedijk en Heerhugowaard de fusiegemeente Dijk en waard en zal de nieuwe gemeente 1 Januari 2022 officeel geinstalleerd worden.