Cookies

We gebruiken functionele, analytische en advertising cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video’s, aan te bieden, om statistieken te verzamelen en om tijdens de campagne advertenties te laten zien. Lees meer en stel voorkeuren in.

Kernpunten

KERNPUNTEN

Kernpunten van GroenLinks Dijk en Waard zijn er voor energie, natuur, woningbouw, financien en inclusiviteit.

Lees meer
SNEEUW

KLIMAAT

De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot samenwerking...

Lees meer
Diepsmeerpark

NATUUR

Onze natuur is niet vanzelfsprekend. De invloed van de mens op de omgeving is enorm. Natuur wordt gebruikt èn misbruikt. Heerhugowaard en Langedijk zijn niet...

Lees meer
centrumwaard

WONEN

Een dak boven je hoofd is een grondrecht, maar dat is niet langer vanzelfsprekend. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn enorm, starters en mensen...

Lees meer
zorg handen

ZORG

De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen en geen ziekte genezen. Maar de gemeente kan wél hulp en adequate zorg bieden. Zorgen dat mensen zo...

Lees meer
leefbaarheid

LEEFBAARHEID

Leefbaarheid gaat over de mate waarin de gemeente, een buurt, wijk, dorp of ander gebied aantrekkelijk en/of geschikt is om te wonen of werken. Wat voor de één...

Lees meer
STATION HHW

VERKEER EN VERVOER

Veel verkeer en vervoer is gericht op gebruik van de auto. De kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger, fietser, kinderen) is vaak het kind van de rekening. De...

Lees meer
koningsdag

INWONERS EN GEMEENTE

Een nieuwe gemeente met meer dan 85.000 inwoners en talloze actieve burgers, verenigingen en lokale ondernemers: samen zijn wij de gemeente Dijk en Waard.

Lees meer
SPAREN

FINANCIEN

De basis van een gezond huishoudboekje met betrekking tot de gemeentelijke financiën dient wat GroenLinks betreft te bestaan uit een structureel sluitende...

Lees meer