GroenLinks Dijk en Waard vind dat:

  • Geen grote bouw- en/of recreatieontwikkelingen en geen aantasting van het landschap. Reeds ingerichte natuurgebieden (b.v. uitbreiding Kleimeer) krijgen een beschermde status.
  • Voor behoud van soorten (plant en dier) is het verbinden van groene leefgebieden een voorwaarde. GroenLinks wil niet alleen groene verbindingszones binnen de gemeente, maar ook naar de natuurgebieden in de omgeving.
  • De open ruimte in het buitengebied dient te blijven.
  • Wij steunen de omschakeling naar circulaire en lokale voedselproductie, lokale afzet. Geen megastallen, geen industriële activiteiten of dierhouderij, geen monocultuur.
  • ·Vergroening woonwijken.

  • De gemeente gebruikt geen giftige bestrijdingsmiddelen.
  • Het onderhoud/maaibeleid is gericht op verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit.