In 2030 moet de CO2 uitstoot wereldwijd gehalveerd zijn. GroenLinks Dijk en Waard wil dat de gemeente energie-neutraal is in 2030. GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Dijk en Waard bovenaan de politieke agenda staan en samen met alle bewoners wordt uitgevoerd. Dit doen wij op een duurzame, eerlijke en natuurpositieve manier door:

  • Lagere inkomens worden gecompenseerd voor hogere energieprijzen.
  • Iedereen kan actief meepraten en meedoen.
  • De gemeente voert een actief subsidiebeleid  gericht op deelname van inwoners in op te richten energiecoöperaties.
  • Energietransitie gaat hand-in-hand met de verdere ontwikkeling van onze natuur.
  • We zetten in op een circulaire economie. De gemeente zet in op korte ketens en hergebruik van grondstoffen, geeft in haar inkoopbeleid het goede voorbeeld en neemt maatregelen om de hoeveelheid restafval te verminderen. De gemeente Dijk en Waard heeft de ambitie om afvalvrije gemeente te worden.
  • We leiden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op voor nieuwe ‘groene banen’.
  • Onze voorkeur gaat uit naar het plaatsen van zonnepanelen op daken.
  • Bij plaatsing van zonnepanelen elders (bv “zonneweides” op land  of water) moet dit bijdragen aan versterking biodiversiteit, waterkwaliteit en groene verbindingen.