GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente hen in de gelegenheid stelt om zienswijzen en ideeën naar voren te brengen. Die zienswijzen en ideeën van omwonenden en belanghebbenden maken de plannen en ontwikkelingen beter. Zij leiden tot groter draagvlak, betere uitvoerbaarheid, minder conflicten en minder rechtszaken. Burgerinitiatieven dienen door de gemeente Dijk en Waard serieus genomen te worden. Zij dienen gelijk en objectief behandeld te worden.

Zoals er voor ondernemers, binnen de gemeente Dijk en Waard, een vast aanspreekpunt is, moet er ook voor burgerinitiatieven, verenigingen en organisaties, voor iedere buurt, wijk en kern een vast aanspreekpunt komen. Gemeentelijke werken en diensten worden bij voorkeur aan lokale (regionale) aanbieders aanbesteed binnen de grenzen van de wettelijke mogelijkheden.

Bij het aanbesteden van werken en diensten zal wat GroenLinks betreft meer nadruk worden gelegd op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de aandachtspunten: “Social return” in de lokale (regionale) gemeenschap bij doelgroepen met afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaamheid en innovatie.

  • De burger in Dijk en Waard is een partner van de gemeente (de gemeente faciliteert).
  • De gemeente zal de bewoners actief en vroegtijdig inlichten over nieuwe ontwikkelingen.
  • De houding van de gemeente is gebaseerd op samenwerken en ziet de bewoners als serieuze gesprekspartner.
  • De gemeente stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven en/of burgerraden.
  • Een vast contactpersoon per buurt, wijk of kern.
  • Versterken lokale economie door inzetten lokale (maatschappelijk verantwoorde) ondernemers.
  • Wij geven uitvoering aan de motie van de 2e Kamer om aan de inwoners (van Sint Pancras en Koedijk) voor te leggen bij welke gemeente zij willen horen.
  • Dijk en Waard sluit zich aan bij het VNG-initiatief "Gemeenten 4Global Goals."