1. De gemeente Dijk en Waard wordt een energie neutrale gemeente in  2030.
  2. We streven naar uitbreiding van (beschermde) groene natuur. Onderhoud  is gericht op verhoging van natuurwaarden en biodiversiteit.
  3. Er worden de komende jaren, tot 2025 ruim 3600 woningen gebouwd. Daarvan worden minimaal 30% sociale huur- plus 20% betaalbare koopwoningen.
  4. Gemeentelijke financiën: we geven niet meer uit dan dat we binnen krijgen. De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
  5. Inclusief Dijk en Waard; iedereen doet mee.