Veelgehoord argument is dat bereikbaarheid van de winkels belangrijk is en dat om die reden de auto vrij baan moet hebben. We verliezen dan uit het oog dat de meerderheid van het bezoek aan winkels lopend of met de fiets gebeurt.

Inrichting van een gemeente met als uitgangspunt de wandelende en fietsende mens geeft de stad een vriendelijker aanzien. Minder auto's, meer ruimte en minder vervuiling.

  • De positie van de kwetsbare weggebruiker is uitgangspunt in beleid.
  • Veiligheid fietser en voetganger krijgt prioriteit bij de uitvoering van elk project.
  • De auto is te gast.
  • Randwegen die meer worden ingezet als ontsluiting.
  • 30 km / uur in de gehele gemeente binnen de bebouwde kom.
  • Langs alle wegen vrij liggende fiets/wandelpaden/trottoirs.
  • Openbaar vervoer moet een stevige basis krijgen.