GroenLinks ziet dat: 

  • Huurwoningen in de vrije sector voor veel mensen onbetaalbaar zijn. 
  • Het aantal dakloze mensen is in tien jaar tijd verdubbeld.
  • In het hele land is een tekort aan woningen voor ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking komen voor een verzorgingshuis.
  • Dat meer bouwen alléén niet voldoende is. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten het grootst zijn. GroenLinks wil dat in de woningbouwplannen voor de komende jaren (ruim 3600 tot 2025 plus 3850 tot 2030) 30% sociale huur- plus 20% betaalbare koopwoningen tot €250.000 opgenomen worden.

Ook moet er iets worden gedaan aan de mismatch van woningen.

  • GroenLinks Dijk en Waard wil veel meer sociale huur- en betaalbare koopwoningen bouwen.
  • Meer ruimte geven aan alternatieve woonidealen en creatieve oplossingen voor het tekort aan woningen, zoals Tiny houses.
  • Creatiever omgaan met huidige woningvoorraad door doorstroming aantrekkelijker te maken.
  • Wonen moet inclusief en natuurpositief zijn; gemengd met voldoende groen en voorzieningen.
  • Slim bouwen doen we energieneutraal en zoveel mogelijk circulair en klimaatadaptief.
  • De ruimte om te bouwen zoeken we binnen de huidige gebouwde omgeving, zodat dit niet ten koste gaat van natuur en recreatie.