Nieuw beleid zat niet in de 1e Kadernota voor de nieuwe fusiegemeente Dijk en Waard. Wel veel wensen vanuit de fracties. Vragen werden welwillend beantwoord door de college leden, echter nop concrete toezeggingen.Ook de motie over de ambitie CO2-neutraal te zijn in 2030 voor beide gemeenten (Heerhugowaard heeft deze ambitie al) werd "boven de markt gehouden". Jammer, de klimaatcrisis laat zich niet stoppen.