De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft, samen met Hart voor Langedijk, PvdA, CDA, Groep Brandsma en Burgerbelang, een initiatiefvoorstel ingediend, waarmee de raad van Langedijk komende dinsdag groen licht kan geven aan Radio Langedijk.

Om te kunnen uitzenden, heeft Radio Langedijk een representativiteitsverklaring nodig. Het is aan het gemeentebestuur zo’n verklaring af te geven. Zonder die verklaring kan Radio Langedijk geen zendtijd krijgen van het Commissariaat voor de Media. De gemeente moet onderzoeken of de programmaraad van Radio Langedijk voldoende representatief is voor Langedijk. Met andere woorden: zijn er voldoende maatschappelijke en geestelijke stromingen in Langedijk vertegenwoordigd.

Omdat het college van B&W in juni aangaf geen tijd te hebben voor zo’n onderzoek en vond dat Radio Langedijk maar tot de volgende raadsvergadering – in oktober – moest wachten, heeft GroenLinks het onderzoek zelf uitgevoerd en, in overleg met de andere fracties, een eigen voorstel geschreven. Uit de stukken blijkt dat de AOL, de FNV, de Diakonia, Vluchtelingenwerk, een huisarts, museum Broekerveiling, de Blauwe Loper, Sport Servicepunt, Stichting Welzijn Ouderen Langedijk en de Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Langedijk allemaal te kennen hebben gegeven graag in de programmaraad te willen plaatsnemen om zo invloed te hebben op de uitzendingen. Met de representativiteit zit het dus wel goed. Nu Radio Langedijk ook voldoet aan de voorwaarde een rechtspersoon te zijn met volledige rechtsbevoegdheid en bovendien de statuten voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden, staat niets de gemeenteraad in de weg om die representativiteitsverklaring af te geven. Radio Langedijk heeft het verdiend. Het bestuur heeft hard gewerkt om zijn zaakjes voor elkaar te krijgen en Langedijk heeft binnen enkele weken een lokale radio waar we een hoop plezier aan kunnen beleven. Als Radio Langedijk toegelaten is als lokaal radiostation en zendtijd krijgt toegewezen door het Commissariaat voor de Media, kan het college de leden van de programmaraad benoemen. En Langedijk is verrijkt met een lokaal radiostation dat al tijdens de festiviteiten rond 925-jaar Langedijk kan uitzenden.

3 juli 2005