Wonen

 • Wij gaan voor elke project voor minimaal 30% sociale huur en 10% betaalbare koop.
 • Iedereen heeft recht op een plek om thuis te komen

Minimabeleid:

 • Iedere inwoner in Dijk en Waard met een inkomen tot 130% van minimumloon moet toegang krijgen tot de Dijk en Waard pas.
 • Gelijke onderwijskansen voor ieder kind: Huiswerkondersteuning voor ieder kind beschikbaar

Klimaat:

 • Dijk en Waard energieneutraal 2030, we gaan vooruit en niet achteruit.
 • Zorgen voor een actief woningisolatie plan dat beschikbaar is voor alle inwoners van Dijk en Waard.
 • Opwekken van duurzame elektriciteit in Dijk en Waard samen met inwoners oppakken: lokale energie coöperaties

 Arbeidsmarkt

 • De gemeente Dijk en Waard moet actief gaan zorgen voor meer beschermde werkplekken
 • Intensieve samenwerking met bedrijfsleven en MKB om mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op te lossen

Natuur

 • Introduceren van een masterplan biodiversiteit
 • Bevorderen agrarisch landschapsbeheer & NNN-gebieden
 • Kinderen kennis laten maken met natuur: Opzetten van schooltuinen en faciliteren dat ze onze natuurgebieden kunnen ontdekken