Op dinsdag 14 september heeft raadslid Schoutsen tijdens de raadsvergadering bij agendapunt mededelingen aandacht gevraagd voor de constatering dat bij de uitvoering van (voorbereidende) werkzaamheden door nutsbedrijven (in opdracht van de gemeente) voor het project “Doorvaarbaarheid Achterburggracht te Zuid Scharwoude” aanzienlijke  schade aangericht is aan persoonlijke eigendommen van o.a. bewoners aan de Wilgenlaan te Zuid Scharwoude. Onrust is een feit, onrust is ongewenst.

Volgens de voorzitter van de vergadering staan hiervoor andere instrumenten ten dienste aan raadsleden. Vandaar deze raadsvragen conform art 35 van het reglement van orde, alhoewel GroenLinks van mening is dat het stellen van raadsvragen een te zwaar middel is om slechts en niet meer dan de aandacht van het college van B&W te vestigen op het feit dat het college zich bij het laten uitvoeren van werkzaamheden in het kader van projecten zich dient te vergewissen dat schade aan bezittingen van anderen voorkomen dient te worden en als onverhoopt toch schade optreedt zij haar verantwoording dient te nemen, en als regisseur in een goed functionerend participatietraject te handelen. (voorlichting, begeleiding, feedback, communicatie, sparren, adviseren) Een simpele mededeling, een bewustwording tijdens de raad richting college wordt derhalve dan maar op de bureaucratische manier opgelost op deze manier.

Onnodig, duur, inefficiënt, niet klantvriendelijk, zo tijdrovend dit. Voor de beeldvorming van het openbaar bestuur richting de inwoners ook zo ongewenst. GroenLinks gaat er van uit dat er niets aan de hand is, anders was de raad wel juist, tijdig en volledig geïnformeerd. GroenLinks hoopt door het stellen van vragen dat het college haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de opgetreden schade erkent, snel met de betrokken inwoners contact opneemt en verdere schade voorkomen wordt.