De raadsfractie van GroenLinks in Langedijk heeft bijgaande raadsvragen aan het college van B&W van de gemeente Langedijk gezonden.

Aanleiding voor het stellen van de raadsvragen is het feit dat na de schoolvakanties verschillende scholen in Langedijk leerlingen geadviseerd hebben in thuisquarantaine te gaan omdat een van de klasgenootjes na de vakantie positief getest bleek te zijn op Corona.

Wij complimenteren de betrokken ouders en de scholen met hun adequate optreden gericht op het inperken van de verspreiding van het Covid-virus.

Dit en mede naar aanleiding van het krantenartikel in de Volkskrant van zaterdag 28 augustus 2021 over het onderzoek van het LCVS (Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op scholen) heeft GroenLinks de vragen over de ventilatiesituatie op de scholen in Langedijk aan het college van B&W geformuleerd. In dit artikel wordt verwezen naar het op 1 oktober 2020 gepubliceerde eindrapportage waarin de “ventilatiesituatie van de scholen in Nederland” in beeld wordt gebracht. Op 1 oktober 2020 was het beeld dat slechts 38% van de schoolgebouwen, die aan het onderzoek van het LCVS hebben bijgedragen, voldoen aan de geldende normen voor de kwaliteit van de binnenlucht. Bij 51% van de schoolgebouwen kon het onderzoek niet worden uitgevoerd of zou later worden uitgevoerd en bij 11% van de schoolgebouwen voldeden de gebouwen niet aan de normen.

Het is een algemeen bekend feit dat goede ventilatie bijdraagt aan het inperken van de verspreiding van (corona)-virusdeeltjes en het aantal besmettingen.

Wij vrezen dat het beeld dat een groot deel van de BO- en VOscholen niet voldoen aan de gestelde ventilatienormen ook in Langedijk geldt. Deze cijfers zijn echter niet met de gemeenteraad gedeeld. Ook is de raad niet op de hoogte van de gemeentelijke aanpak gericht op het volledig voldoen aan de gestelde normen voor de schoolgebouwen in Langedijk.

Wij zijn in afwachting van de beantwoording van de gestelde vragen en verwachten die eind september te ontvangen.

Soledad van Eijk,

fractievoorzitter GroenLinks gemeenteraad Langedijk