Hoe schoner de buurt, hoe meer het uitnodigt om het schoon te houden. Ook verpakkingen horen niet in
het zwerfafval thuis. Aan de jubileumeditie deden 47.107 mensen mee, waaronder dus de Zappers van GroenLinks DijkenWaard. Hulde mensen!