Van verschillende zijden ontvangen wij vragen en opmerkingen van inwoners over de uitvoering van het maaibeleid in de gemeente Langedijk.

De opmerkingen van de inwoners gaan er vooral over dat de werkzaamheden met te zwaar materiaal, op hoge snelheid, worden uitgevoerd waardoor en de in het opgeschoten gras aanwezige kuikens en zoogdieren gedood worden. Ook wordt geconstateerd dat beschermde plantensoorten niet ontzien worden.

GroenLinks constateert dat er bij ons meer signalen binnenkomen over een vernieling van natuurwaarden bij de uitvoering van maaiwerkzaamheden in de openbare ruimte in Langedijk.

Inwoners van Langedijk blijken zeer betrokken bij de woonomgeving en de aldaar groeiende plantensoorten en verblijvende diersoorten.
Terecht maken zij zich boos als de gemeente Langedijk daarin vernielingen aanricht.

Of hier sprake is van verschillende incidenten of dat het beleid, zonder de raad daarvan in kennis te brengen, aangepast is, zal blijken uit de beantwoording van de gestelde vragen