Helaas geen positieve grondhouding ....

De opvangcapaciteit voor vluchtelingen dreigt overbelast te raken. Dit komt mede door de te geringe beschikbaarheid van woningen, waardoor onvoldoende doorstroming plaatsvindt.

In de raadsvergadering van  Langedijk van 12 oktober is door de fractie van GroenLinks en ChristenUnie een motie ingediend over deze huisvesting. Gevraagd werd hierin een positieve grondhouding aan te nemen om in Langedijk de mogelijkheden voor volkshuisvestingsprojecten te onderzoeken en zodoende een versnelde realisatie van woonruimte te realiseren voor mensen met een urgentieverklaring, starters en statushouders. Deze bereidheid bij het COA te melden.

Helaas, voor een meerderheid van de raad ging dit te ver. De motie werd verworpen met 3 stemmen voor (GroenLinks, CU)  en 16 stemmen tegen (overige partijen).