Op 21 juni zijn de  gestelde  vragen  door  het  college van B&W  beantwoord:

In de  beantwoording  van het college werden de  volgende  toezeggingen  gedaan:
1. De  website  van Haltewerk, waar de  aanvraag  in gediend kan worden, zal worden aangepast (de  zinsnede  dat  studenten niet  in aanmerking komen  wordt  verwijderd);
2. Uitwonende  studenten kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor de  Energietoeslag  van €800;
3. Meer  informatie  hierover is  te vinden  op de <www.haltewerk.nl/laag-inkomen/energietoeslag-lage-inkomens&gt;.