Op vrijdag 25 maart is het rapport van de onderoekscommissie van de gemeenteraad verschenen. De fractie van GroenLinks reageert hier als volgt op.

GROENLINKS LANGEDIJK: RAADSENQUÊTE ONVERMIJDELIJK

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks in Langedijk is het eens met de conclusie van de onderzoekscommissie dat alleen een raadsenquête met openbare verhoren duidelijkheid kan geven over het aanbestedingsbeleid, de gang van zaken rond de gunning aan bouwondernemingen in de Twuyverhoek, de informatie van het college aan de raad en het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie. Ook een nader onderzoek naar het – tegen de regels in -  toewijzen van een woning  aan een ambtenaar, wat via het meldpunt aan het licht is gekomen, is absoluut noodzakelijk.

De fractie van GroenLinks is geschokt door de resultaten van het vooronderzoek dat vandaag namens alle fractievoorzitters gepresenteerd is aan de raad. Er lijken in de afgelopen jaren onbegrijpelijke keuzes te zijn gemaakt in het aanbestedingsbeleid. Keuzes die Langedijk veel geld kunnen hebben gekost. Alleen met een raadenquête kan daarover helderheid komen. Datzelfde geldt voor de Twuyverhoek. Wat zich rond dat proces heeft afgespeeld, roept ook bij de GroenLinksfractie veel vragen op: is er vertrouwelijke informatie gelekt en zo ja, door wie en waarom? Maar ook: heeft het college de raad juist geïnformeerd? En zo nee, waarom niet? Benieuwd is GroenLinks ook naar de beweegredenen van de ambtenaar van wie de commissie concludeert dat hij door zijn bezoek aan de voetbalwedstrijd op uitnodiging van een bouwonderneming  “de schijn van het openstaan voor gunsten van derden op zich heeft geladen”, en daarmee verwijtbaar gehandeld heeft.

De fractie van GroenLinks heeft een jaar geleden het initiatief genomen voor dit onderzoek. De aanleiding toen was het bezoek door een bestuurder en een ambtenaar aan een voetbalwedstrijd op uitnodiging van een bouwondernemer die één van de kandidaten was om te bouwen in de Twuyverhoek.

De fractie is verheugd dat in het vooronderzoek niet is gebleken dat er sprake is geweest van smeren en fêteren van ambtenaren of bestuurders. Persoonlijke verrijking of bevoordeling lijken niet te hebben plaatsgehad. Wel roepen de gebeurtenissen de nodige vragen op. Die vragen moeten door de betrokkenen in de volgende fase, de raadsenquête, beantwoord worden.

25 maart 2005

Tiny Zandbergen. 
0226 317302

Zie ook het Noordhollands Dagblad en Schaduwrijk-Langedijk