“ Niet praten over ouderen en jongeren, maar mèt hen ”

Mijn keuze voor GroenLinks heeft vooral te maken met liefde en behoud van de natuur, klimaatverandering afremmen (voorkomen is helaas al niet meer mogelijk), oog voor het milieu en sociale rechtvaardigheid. Opkomen voor de kwetsbaren in onze gemeente.
Luisteren naar mensen, wat hebben zij nodig. Niet praten over ouderen en jongeren, maar mèt hen.
In een sterke fractie, zowel jong als senior, zet ik mij vooral in om te controleren of de zorg in onze gemeente naar tevredenheid van de inwoners wordt uitgevoerd.