LAATSTE NIEUWS

Nieuws

Algemene beschouwingen GroenLinks

Politiek is keuzes maken.

08 jun 2008 ellen gunst

Lees meer
Nieuws

GroenLinks wat voor u?

Democratie wordt door mensen ingevuld. ...

25 apr 2008 Klaas Zwart

Lees meer
Nieuws

Verkeers- en Vervoerplan Langedijk (VVL), forum 8 april

Door het college is een startnotitie gemaakt over het te maken Verkeers- en Vervoersplan van Langedijk. Het college wil –voorafgaand aan het maken van...

14 apr 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

GroenLinks stelt inspraak burgers zeker

Op 11 maart is tijdens de raadsavond gesproken over het opstarten van een nieuw bestemmingsplan voor Noord- en Zuid-Scharwoude. Aan de orde kwamen het...

12 apr 2008 webteam

Lees meer
Nieuws

GroenLinks stelt vragen over onveilige situatie Bovenweg

In de raadsvergadering van 4 December heeft de fractie van Groen Links vragen gesteld over de onveiligheid van de bovenweg

08 dec 2007 webteam

Lees meer
Nieuws

Woningbouw locatie Eecen en Spoorstraat

GroenLinks is verbijsterd over de bestuursopdracht van het College van Langedijk over de bouwplannen voor de locatie Eecen te Oudkarspel. In deze opdracht...

07 nov 2007 webteam

Lees meer
Nieuws

Beantwoording vragen locatie Eecen

Voor de beantwoording van de vragen betreffende de locatie Eecen volgt u onderstaande link.

06 nov 2007 webteam

Lees meer
Nieuws

Behandeling bestuursopdracht Eecen

Bijgaand een toelichting op ons verzoek tot bespreking, alsmede de aan de wethouder gestelde vragen.

31 okt 2007 webteam

Lees meer
Nieuws

Besloten raadsvergadering d.d. 24 mei 2007

Hierbij opmerkingen van de fractie GroenLinks op het verslag van de besloten vergadering van de Raad dd 24 mei 2007.

08 aug 2007 ellen gunst

Lees meer
Nieuws

Langedijk heeft geld over?

In 2006 na de gemeenteraadsverkiezingen moest de gemeente Langedijk eerst financieel orde op zaken stellen. Het vorige college van B&W had jaar in jaar uit...

01 mei 2007 ellen gunst

Lees meer
Nieuws

Zuinig op ruimte????? Kies Groen op 7 maart

Nieuwe bedrijventerreinen zijn niet meer nodig. Overheden verspillen open groene ruimte door onnodig bedrijventerreinen aan te leggen en bestaande terreinen...

19 feb 2007 ellen gunst

Lees meer
Nieuws

Extra raadsvergaderingen rapport "Bouwen zonder bijsmaak".

Eind januari is na 2 jaar onderzoek het eindrapport "Bouwen zonder bijsmaak" van de raadsenquete aan het college van burgermeeester en wethouders...

06 sep 2006 Irma Schrijver

Lees meer