Het probleem is opgetreden omdat op 31 december 2021 de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard zijn opgeheven en op 1 januari 2022 de gemeente Dijk en Waard gevormd is en daarbij andere referentienummers van toepassing blijken te zijn in de digitale dossiers.

GroenLinks is enerzijds verbaasd dat ondanks de reeds langer durende samenvoeging van de ambtelijke organisaties van de beide gemeenten dit knelpunt niet voorzien is, anderzijds dat college van B&W de raad hierover niet actief heeft geïnformeerd.

GroenLinks DijkenWaard heeft zorgen over de consequenties voor de inwoners van deze administratieve tekortkomingen van de nieuw gevormde gemeente en stelt vragen aan het college.

Het college heeft gereageerd op de vragen van GroenLinks.
(in deze reactie ontbreken de brieven, die wel zijn toegezegd, maar (nog) niet zijn ontvangen)