De vragen van GroenLinks zijn aan de ene kant gericht op de door de krant vermelde feiten:

  • als de school van Bryan zich verder dan 6 km van huis zou bevinden, zou zijn moeder dan wel voor vergoeding van kosten in aanmerking komen?
  • erkent de gemeente dat de moeder van Bryan zich heeft ingespannen een oplossing binnen het eigen netwerk te vinden?
  • klopt het dat onafhankelijke derden zich herkennen in het feit dat Bryan begeleiding nodig heeft om veilig naar school te kunnen gaan?.

Een tweede aspect, waarin we duidelijkheid van het college van B&W over vragen, zijn formele zaken:

  • heeft het college advies voor haar beslissing gevraagd aan de permanente commissie leerlingenzorg, de commissie van begeleiding, de regionale verwijzingscommissie of andere deskundigen, zoals de in 2010 vastgestelde verordening dat voorschrijft?
  • waarom heeft het college van B&W geen gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om in positieve zin voor de ouders af te wijken van het in de verordening gestelde.